Aktualności

Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej w gospodarkę

Branża hotelarsko-gastronomiczna (HORECA) to obok turystyki jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki w Europie, o czym świadczy generowany przez nią dochód do krajowego budżetu.Takie i inne wnioski wynikają z raportu analizującego kondycję europejskiej oraz polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej w latach 2000-2010, który opracowany został przez Ernst & Young na zlecenie The Brewers of Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Browarów) oraz stowarzyszenia HOTREC (Europejskiego Stowarzyszenia Restauracji, Hoteli i Kawiarni).

Dane dowodzą znaczenia sektora HORECA zarówno dla europejskiej, jak i polskiej gospodarki. Inicjatorem publikacji raportu na rynku polskim jest Związek Browary Polskie, reprezentujący trzech największych producentów piwa w Polsce, odpowiadających za 85% rynku.

Sektor HORECA, a gospodarka europejska i krajowa

Branża hotelarsko-gastronomiczna (HORECA) to obok turystyki jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki w Europie, o czym świadczy generowany przez nią dochód do krajowego budżetu. W 2010 roku branża ta wygenerowała dla polskiej gospodarki łączną wartość dodaną równą 5,9 mld Euro, co stanowi 1,7% udziału w PKB.

Dobra kondycja sektora HORECA ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i likwidacji bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych, wchodzących na rynek pracy osób. W analizowanych w raporcie 31 państwach (UE28, Norwegia, Szwajcaria i Turcja) w sektorze HORECA zatrudnienie znajduje 16,6 mln osób, co stanowi 7,8% wszystkich miejsc pracy w europejskiej gospodarce. W Polsce w branży HORECA zatrudnionych jest 411 tysięcy osób – 2,6% ogółu zatrudnionych. Niemniej istotne dla krajowej gospodarki są wpływy budżetowe pozyskane z analizowanego sektora – w 2010 roku środki uzyskane z tytułu akcyzy, VAT-u i składek związanych z kosztami pracy wyniosły 1,5 mld Euro.

Znaczenie piwa dla polskiej gastronomii

Jednym z głównych wniosków, które zostały podkreślone w raporcie „Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej w gospodarkę”, jest stwierdzenie, że branża HORECA to nie tylko bardzo znaczący podatnik i pracodawca, ale także bardzo istotny partner biznesowy dla kluczowych dla gospodarki europejskiej sektorów. Jednym z nich jest przemysł piwowarski. Teza o wzajemnej współzależności obu branż znajduje potwierdzenie także na rynku polskim, na którym piwo stanowi drugą – po głównych daniach i sałatkach – grupę produktów zapewniających obroty w gastronomii – produkt ten generuje około jedną czwartą obrotów sektora HORECA. Piwo jest także najchętniej zamawianym napojem w polskich lokalach gastronomicznych – wybiera je co trzeci klient.

Duża popularność piwa w Polsce – statystyczny Polak wypija ponad 90 litrów tego napoju rocznie, – nie przekłada się na wyniki jego sprzedaży w pubach i barach – piwo sprzedawane w gastronomii stanowi jedynie 10% rynku. W sąsiednich Czechach w segmencie HORECA sprzedawane jest blisko 50% produkcji piwa, a w Portugalii, kraju znanym z celebracji częstych i długich spotkań w pubach i restauracjach, udział kształtuje się na poziomie około 70%.

Zamierzeniem przemysłu piwowarskiego jest współdziałanie z gastronomią, w celu poprawy i rozwoju tego sektora, a tym samym zwiększenie dotarcia do konsumenta i promowanie działań ukierunkowanych na poprawę jakości usług świadczonych w punktach gastronomicznych. Jesteśmy świadomi roli, jaką gastronomia pełni w polskiej gospodarce oraz w tworzeniu i propagowaniu kultury piwa, dlatego dołożymy starań, aby w jak największym stopniu rozbudzić jej potencjał, co przyniesie korzyść każdej ze stron – powiedział Tomasz Bławat, prezes Związku Browary Polskie.

Dodaj komentarz