Aktualności

Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy „TIGER” – Energy Drink Tiger

Urząd Patentowy unieważnił zgłoszony bezprawnie przez spółkę FoodCare znak towarowy zawierający słowo „TIGER”, jako znak zgłoszony w złej wierze, bez wiedzy Dariusza Tiger Michalczewskiego i wbrew umowie.
W uzasadnieniu Urząd Patentowy podał, że znak został unieważniony z powodu działania spółki Wiesława Włodarskiego w złej wierze, wbrew zawartej umowie, bez wiedzy i zgody Dariusza Tiger Michalczewskiego a także, że zgłoszenie tego znaku było przejawem nieuczciwego działania. Urząd zwrócił uwagę na fakt, że w zgłoszonym przez spółkę FoodCare znaku jako jeden z jego elementów znalazł się bezprawnie podpis Dariusza Tiger Michalczewskiego.

Dodaj komentarz