Mięso i ryby

Systemy certyfikacji szansą na wzmocnienie wizerunku polskiego mięsa

Afery związane z jakością i składem mięsa, które wstrząsnęły rynkiem w ostatnich tygodniach, skłoniły wielu nabywców do przyglądania się etykietom wyrobów mięsnych.

Wydarzenia te zwiększyły zapotrzebowanie na wyczerpującą i wiarygodną informację o produkcie, który ma trafić na nasz stół. Wobec wątpliwości co do wyboru odpowiedniego mięsa, dobrym przewodnikiem dla konsumenta są certyfikaty jakości. Jednym z takich  znaków jest QMP – system certyfikacji mięsa wołowego.

Unia stawia na standard

Wytwarzanie, ochrona i promocja mięsa wysokiej jakości odgrywają coraz większą rolę w polityce żywnościowej Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów realizacji unijnej strategii produkcji zaufanego, wysokogatunkowego mięsa jest rozwijanie systemów certyfikacji opartych na restrykcyjnych normach jakościowych zapewniających szczególne właściwości produktów. Przykładem polskiego systemu certyfikacji wysokogatunkowego mięsa jest QMP (Quality Meat Program) – pierwszy w naszym kraju system certyfikacji wołowiny, opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Zawsze tak samo dobra

Znak jakości QMP na opakowaniu to sygnał dla konsumenta, że sięga po produkt, który nim trafił na sklepową półkę, przeszedł ścisłą kontrolę. Standardy systemu QMP szczegółowo określają, jak powinien wyglądać każdy etap produkcji mięsa wołowego, począwszy od doboru rasy bydła i sposobu jego karmienia, przez transport, właściwy ubój, pakowanie i przechowywanie mięsa. Hodowca, który uczestniczy w procesie certyfikacji, zobowiązany jest zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki, w tym umożliwić bydłu wolny wybieg. Do karmienia młodego bydła stosuje się bogatą w naturalne składniki, zbilansowaną paszę, pozbawioną dodatku antybiotyków czy hormonów przyspieszających wzrost. W ramach systemu QMP, tusze przed rozbiorem poddawane są kontroli w celu ewentualnego wyeliminowania tych sztuk, które nie odpowiadają wymogom jakościowym. Finalnie, na stoły konsumentów trafia wołowina świeża, o znakomitych właściwościach smakowych i kulinarnych – a co najważniejsze – bezpieczna.

Od zagrody do widelca

Wołowina produkowana w Systemie QMP daje nie tylko gwarancję stałej powtarzalnej jakości, ale umożliwia również precyzyjną identyfikację mięsa na wszystkich etapach jego produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Bezpieczeństwo, w przypadku wołowiny QMP, oznacza zawsze pewne źródło pochodzenia oraz pełną identyfikowalność produktu, czyli możliwość dokładnego prześledzenia drogi, jaką przebyło mięso „od widelca do zagrody”.  Opakowanie detaliczne mięsa wyprodukowanego w systemie QMP zawsze zawiera informacje o tym, z jakiego fragmentu tuszy pochodzi dana sztuka mięsa, wskazówki dotyczące jej kulinarnej obróbki, zalecenia odnośnie przechowywania, a także dane producenta oraz datę przydatności do spożycia.

Spokój klienta, spokój producenta

Pełna kontrola nad całym łańcuchem produkcji ma ogromne znaczenie w obliczu niedawnych kryzysów, które wstrząsnęły branżą przemysłu mięsnego. Wydarzenia z lutego, marca i kwietnia, nie tylko pociągnęły za sobą znaczący spadek zaufania konsumentów do mięsa i jego przetworów, ale także uderzyły w producentów i przetwórców mięsa, których wiarygodność została poważnie nadwątlona. Straty szacują też nasi eksporterzy, którym trudniej przekonać zachodnich kontrahentów do produktów mięsnych pochodzących z Polski.

Tymczasem odkrycie domieszek koniny w mięsie wołowym, znalezienie niespełniającego wymogów weterynaryjnych mięsa w jednej z ubojni – to wypadki, do jakich z definicji nie mogłoby dojść w warunkach produkcji certyfikowanej. Korzyści płynące z rozwoju systemów certyfikacji są obustronne. Klienci, przykładający coraz większą wagę do wyboru bezpiecznej żywności, kupując certyfikowane mięso, mogą być pewni, że pochodzi od zaufanych dostawców, a hodowcy i przetwórcy, dostarczając konsumentom produkt spełniający najwyższe standardy, nie muszą obawiać się strat wizerunkowych i spadku udziałów w rynku.

Certyfikaty w Polsce

Przykładem polskiego systemu certyfikacji wysokogatunkowego mięsa jest QMP (Quality Meat Program), wprowadzający normy produkcji wołowiny kulinarnej o dobrej i powtarzalnej jakości. Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został uznany w 2008 roku za pierwszy krajowy system jakości mięsa wołowego. Autorem oraz właścicielem systemu QMP jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Z inicjatywy Polskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej „Polsus” oraz Związku „Polskie Mięso” podobnym systemem certyfikacji (PQS) objęto wysokiej jakości mięso wieprzowe. Na polskim rynku obecne są także certyfikowane w ramach multiproduktowego Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) drób oraz wieprzowina. Do programu QAFP dołączą wkrótce inne produkty żywnościowe, dla których opracowywane są normy jakości.

Wszystkie wymienione wyżej programy certyfikacji są otwarte dla producentów. Warunkiem przystąpienia do nich jest pozytywne przejście obligatoryjnej kontroli audytorskiej. Proces uzyskiwania certyfikatu jest całkowicie transparentny, co oznacza, że weryfikacja zgodności każdego etapu produkcji z odpowiednimi wytycznymi jest starannie dokumentowana i analizowana przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące, posiadające upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program informacyjny „QMP – wołowina zawsze dobra”

Kampania „QMP – wołowina zawsze dobra”, promująca system certyfikacji wołowiny, stworzony przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Działania prowadzone w jej ramach mają na celu upowszechnienie systemu jakości QMP, a także zapoznanie konsumentów, przedstawicieli branży gastronomicznej, restauracyjnej oraz kanałów dystrybucji ze szczególnymi właściwościami wołowiny QMP. Trzyletnia kampania informacyjna zakłada prezentowanie wołowiny QMP podczas różnych wydarzeń. W sieci hal MAKRO Cash & Carry będą organizowane prezentacje skierowane do wszystkich, wymienionych wcześniej, grup odbiorców. Dla profesjonalistów z branży gastronomicznej zaplanowano specjalne cykle pokazów kulinarnych, prowadzonych przez szefów kuchni Akademii Efektywnej Przedsiębiorczości MAKRO Cash & Carry. Platformą skupiającą w jednym miejscu informacje przydatne dla wszystkich zainteresowanych dobrą wołowiną QMP –  jej dostępnością, przepisami na dania z jej użyciem oraz samą kampanią, jest strona internetowa www.kochamwolowine.pl.

QMP

Dodaj komentarz