Aktualności Polecamy

Międzynarodowe Targi Spożywcze TUTTOFOOD Mediolan

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich producentów branży spożywczej* do udziału w Międzynarodowych Targach Spożywczych TUTTOFOOD 2015.
polskaOrganizacja polskiego stoiska narodowego na ww. targach jest elementem programu gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015.

Targi TUTTOFOOD to jedne z najważniejszych targów produktów spożywczych nie tylko we Włoszech, ale również w Europie.

Termin i miejsce: 03-06.05.2015, Mediolan, Włochy

TUTTOFOOD to wydarzenie adresowane wyłącznie do profesjonalistów: agentów handlowych, importerów, dystrybutorów, przedstawicieli sieci szerokiej dystrybucji i managerów placówek gastronomicznych.

Korzyści dla polskich firm uczestniczących w targach TUTTOFOOD:

  • możliwość prezentacji oferty na polskim stoisku narodowym,
  • możliwość prezentacji działalności firmy podczas seminarium informacyjno-promocyjnego poświęconego polskiej branży spożywczej,
  • udział w spotkaniach b2b z zagranicznymi przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z polskimi podmiotami.

Udział w targach jest bezpłatny.
Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie.

* Z oferty mogą skorzystać firmy, których działalność nie obejmuje wyłącznie rodzajów działalności gospodarczej, które nie mogą być wspierane w ramach PO IG. Szczegółowe wytyczne dostępne są w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej” dostępnym na stronie:
https://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/PKD_wykluczenia_w_POIG_03_2008%20pelka.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodaj komentarz