Aktualności

HEINEKEN powierza firmie EcoVadis uruchomienie platformy umożliwiającej ocenę poziomu środowiskowej i społecznej odpowiedzialności jego nowych dostawców

Przedsiębiorstwa HEINEKEN i EcoVadis poinformowały o uruchomieniu innowacyjnej platformy przeznaczonej do oceny i poprawy poziomu respektowania wymogów zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw branży piwowarskiej.
Platforma firmy EcoVadis umożliwia koncernowi HEINEKEN monitorowanie zagrożeń w ramach katalogu dostawców obejmującego ponad 100 krajów świata, a także identyfikację innowacyjnych praktyk tych dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju. Platforma EcoVadis umożliwi działom zakupów grupy HEINEKEN z całego świata dostęp do prostych i wiarygodnych ocen w zakresie zrównoważonego rozwoju. Notowania te obejmować będą 21 kryteriów środowiskowej i społecznej odpowiedzialności biznesu i pozwolą ocenić ich zgodność z kluczowymi elementami Kodeksu Dostawców (Supplier Code) koncernu HEINEKEN.

Pod koniec 2005 r., HEINEKEN przyjął swój pierwszy Kodeks Dostawców dotyczący odpowiedzialności biznesu w ramach łańcucha dostaw. Jego zadaniem było zapewnienie zaopatrzenia w produkty i usługi z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wymaganie od dostawców, by respektowali zasady zawarte w tym Kodeksie.

W 2011 roku, HEINEKEN zdecydował się dodatkowo umocnić tę politykę poprzez wprowadzenie współdzielonej platformy umożliwiającej ocenę i poprawę poziomu odpowiedzialności środowiskowej i społecznej swoich głównych dostawców. Do realizacji tego zadania grupa wybrała platformę firmy EcoVadis. Przedsiębiorstwa HEINEKEN i EcoVadis współpracowały także ściśle przy opracowywaniu kwestionariuszy i specjalnych modeli oceny obejmujących takie kategorie surowców jak słód, chmiel i zboża. Po sukcesie zrealizowanego w 2011 roku programu pilotażowego, którego zasięg objął 150 strategicznych dostawców, rozwiązanie firmy EcoVadis zostało od tej pory zastosowane na poziomie międzynarodowym.

„Rozwijanie i rygorystyczne wdrażanie polityki zakupów, wpisującej się w zasady zrównoważonego rozwoju, ma zasadnicze znaczenie dla programu „Brewing a Better Future” (ang. „Warzenie Lepszej Przyszłości”), który wyznaczył sobie HEINEKEN. HEINEKEN preferuje współpracę z przedsiębiorstwami, które podzielają przyjęte przez niego wartości poszanowania naszej planety i zasad etyki w biznesie. Rozmowy prowadzone pomiędzy naszymi kupcami i dostawcami od 2005 roku obejmują kwestie środowiskowe i społeczne, ale po niedawnym porównaniu naszych praktyk z praktykami innych przedsiębiorstw, zdecydowaliśmy się na podniesienie poprzeczki poprzez zwiększenie naszych oczekiwań i aktualizację naszego „Kodeksu Dostawców”. Mając świadomość tego, że zastosowanie naszych standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) do naszego łańcucha dostaw wymaga jednocześnie dokonania oceny aktualnego poziomu, jak i zachęcenia do ulepszeń, poświęciliśmy czas na poszukiwanie takiej platformy, która umożliwiłaby ocenę poziomu CSR odpowiadającą wszystkim naszym wymogom” – oświadczył David Spacey, Dyrektor d/s Zaopatrzenia odpowiedzialny za wszystkie światowe rynki w grupie Heineken. „Po pogłębionej analizie rozmaitych dostępnych rozwiązań, zdecydowaliśmy się skorzystać z platformy EcoVadis, która oferuje doskonałe połączenie takich elementów, jak samoocena, audyty dokumentacyjne, 360-stopniowy monitoring Internetu umożliwiający weryfikację rzetelności danych, a także branżowy benchmarking dotyczący konkurencji. Kluczowym kryterium wyboru była również łatwość dostępu do tych informacji i ich wykorzystania na potrzeby naszej szerokiej bazy dostawców oraz światowej sieci działów zakupów przedsiębiorstwa” – kontynuuje David Spacey. „Nie chcieliśmy dokonywać jedynie ogólnej oceny, ale pragnęliśmy również stawić czoła specyficznym wyzwaniom związanym z cyklem życia produktów dla każdej z kategorii zakupów. Platforma EcoVadis stanowi świetne rozwiązanie na rzecz tej inicjatywy wobec naszych dostawców i wszystkich naszych działów zakupów na świecie.”

Pierre-François Thaler, Dyrektor Generalny i współzałożyciel EcoVadis, dodaje: „Bardzo cieszymy się ze współpracy z grupą HEINEKEN, największym podmiotem branży piwowarskiej, który zaangażował się w tak zaawansowany program Odpowiedzialnych Zakupów, wykraczający poza tradycyjne podejście do zwykłej społecznej „poprawności”. Poprzez tę platformę współpracy przedsiębiorstwa HEINEKEN i EcoVadis pragną również stworzyć innym dużym firmom branży dóbr szybkozbywalnych możliwość uczestnictwa w tym programie dla poprawy poziomu odpowiedzialności środowiskowej i społecznej łańcuchów dostaw.”

Dodaj komentarz