Monitoring oznaczeń odpowiedzialnościowych - raport SABMiller
Aktualności

Monitoring oznaczeń odpowiedzialnościowych – raport SABMiller

Właściciel Kompanii Piwowarskiej – firma SABMiller – opublikowała pierwszy w historii raport z monitoringu oznaczeń odpowiedzialnościowych na opakowaniach i w komunikacji marketingowej swoich produktów w całej Europie. Według raportu polskie marki, należące do KP, to jedne z najbardziej odpowiedzialnych w Europie.

Jako członek-założyciel Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia SABMiller od lat podejmuje szereg zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego spożywania i reklamowania napojów alkoholowych. Ponadto, zapobieganie nieodpowiedzialnemu spożywaniu alkoholu jest pierwszym z priorytetów Zrównoważonego Rozwoju SABMiller. Firma dobrowolnie zamieszcza na swoich opakowaniach oraz komunikatach marketingowych oznaczenia odpowiedzialnościowe.

 

„SABMiller pragnie, by konsumenci czerpali radość z naszych produktów w sposób odpowiedzialny. Piwo to napój o niskiej zawartości alkoholu, produkowane, by je smakować i rozkoszować się, a nie nadużywać. Aktywnie współpracujemy na wszystkich rynkach z lekarzami, organizacjami pozarządowymi oraz służbami mundurowymi, propagując odpowiedzialne spożycie alkoholu oraz zwalczając jego nadużywanie.” – wyjaśnia Alan Clark dyrektor generalny SABMiller Europa – „Umieszczanie komunikatów na produktach oraz materiałach reklamowych stało się dla nas standardową praktyką. Cieszymy się, że dotarliśmy do milionów konsumentów, przypominając im, że nasze piwo nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich, kierowców ani kobiet w ciąży.”

 

Monitoring oznaczeń odpowiedzialnosciowych

Firma SABMiller (właściciel Kompanii Piwowarskiej) po raz pierwszy podjęła niezależne, jawne działania monitoringowe, za pomocą których oceniła, na ile wypełniła samoregulacje związane z umieszczaniem oznaczeń odpowiedzialnościowych na opakowaniach swoich produktów oraz w komunikacji marketingowej swoich marek w całej Europie.

 

Na postawie monitoringu oznaczeń odpowiedzialnościowych prowadzonego w okresie między lipcem 2011 a styczniem 2012 powstał Raport Monitoringu Oznaczeń Odpowiedzialnościowych.

 

Oznaczenia odpowiedzialnościowe SABMiller – fakty

Raport dowodzi, że każda kampania reklamowa (nowa oraz powtarzana) prowadzona na rzecz produktów SABMiller w monitorowanym okresie (między lipcem 2011 a styczniem 2012) osiągnęła ogólny stopień zgodności oznaczeń odpowiedzialnościowych na poziomie 98%. Co więcej, spośród 830 zbadanych opakowań, podlegających zobowiązaniu SABMiller, aż 610 opakowań było opatrzone oznaczeniem odpowiedzialnościowym SABMiller, a 199 opakowań miało oznaczenie odpowiedzialnosciowe opracowane przez branżę. Tym samym ogólny stopień zgodności wyniósł 97,47%. Ponadto 41% respondentów twierdziło, że zauważyło obecność oznaczeń odpowiedzialnościowych i potrafiło spontanicznie przywołać przynajmniej jeden z zamieszczonych komunikatów. Znajomość wspomagana komunikatów odpowiedzialnociowych była znacznie wyższa. W większości krajów ponad 73% respondentów potwierdziło, że słyszało lub widziało komunikaty odpowiedzialnościowe w reklamach lub na opakowaniach piw SABMiller.

 

Monitoring pokazuje, że SABMiller jest mocno zaangażowany w przekazywanie wartościowych informacji konsumenckich, dotyczących spożywania napojów alkoholowych. Jest to również potwierdzenie zobowiązania SABMiller, polegającego na regularnym badaniu oczekiwań konsumentów oraz priorytetów, jakimi kierują się ustawodawcy, by wspólnie znajdować nowe sposoby na ograniczenie nadużywania alkoholu.

 

Działania monitorujące ujawniły pewne niedociągnięcia w stopniowym wprowadzaniu komunikatów odpowiedzialnościowych na rynek. Niektóre z nich były za słabo widoczne na drukowanych materiałach reklamowych. SABMiller pracuje właśnie nad ulepszeniem tych komunikatów.

 

Zobowiązanie odpowiedzialnościowe SABMiller

Weryfikację zgodności oznaczeń odpowiedzialnościowych przeprowadziły w drugiej połowie 2011 roku niezależne firmy (Ebiquity oraz KPMG) na próbie najważniejszych dla SABMiller rynków europejskich: Czech, Węgier, Włoch, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie) oraz Wielkiej Brytanii. Raport był następstwem dobrowolnego zobowiązania SABMiller złożonego przed unijnym Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, które polegało na wprowadzeniu oznaczeń odpowiedzialnościowych, skupionych wokół trzech kluczowych obszarów: spożywania alkoholu przez nieletnich i kobiety w ciąży oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

 

Oznaczenia odpowiedzialnościowe w Polsce

W Polsce tylko dwie reklamy na 62 poddane monitoringowi okazały się niezgodne ze zobowiązaniem, podczas gdy wszystkie 145 opakowań poddanych analizie wykazało zgodność. 48% respondentów twierdziło, że zauważyli obecność oznaczeń odpowiedzialnościowych i potrafili spontanicznie przywołać przynajmniej jeden z zamieszczanych komunikatów. Procent znajomości wspomaganej komunikacji odpowiedzialnościowej był znacznie wyższy i wyniósł 80%.

 

W Polsce Kompania Piwowarska od 2008r. zamieszcza na wszystkich swoich opakowaniach napis: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, a od 2009r. w reklamach telewizyjnych hasło „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”. Dodatkowo od roku 2009 na wszystkich materiałach marketingowych stosuje oznaczenie „Żyj odpowiedzialnie”, które w 2011r. zostało zastąpione hasłem „W ciąży nie piję alkoholu”.

 

Kompania Piwowarska współpracuje także z organizacją pozarządową Fastryga, by przypominać kobietom w ciąży, że nie powinny pić alkoholu. Firma ma także własny program odpowiedzialnościowy „Sprawdź promile”, którego celem jest ograniczenie liczby pijanych kierowców na polskich drogach poprzez umożliwienie przeprowadzenia kontroli trzeźwości oraz podniesienie świadomości konsumentów na temat oddziaływania alkoholu na organizm.

Dodaj komentarz